mam_6_lat

NUMER RACHUNKU RADY RODZICÓW:
54 10 20 2791 0000 7102 0008 8427Przedszkole Nr 3 w Koszalinie powstało 1.09.1958 roku. Poczštkowo liczyło cztery oddziały, jednak w miarę modernizacji i w odpowiedzi na oczekiwania rodziców liczbę oddziałów zwiększono do dziewięciu, w tym czterech filialnych. W chwili obecnej mamy œzeœć oddziałów, w których obejmujemy opiekš dzieci w godzinach 6:15 – 16:30.
Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim wychowankom. Wszystkie dzieci traktujemy indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że czujš się on kochane, akceptowane i szczęœliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami. Wspomagamy indywidualny rozwój dziecka z wykorzystaniem jego wrodzonego potencjału i możliwoœci, których efektem końcowym będzie gotowoœć do podjęcia nauki w szkole.